Tantkonventionen

• Alla tanter har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

• Varje tant har rätt till äventyr, rockmusik och fikabröd.

• Varje tant har rätt att behålla sin identitet.

• En tant ska inte behöva ägna sig åt handarbete och bakning om hon inte själv uttryckligen vill det.

• Varje tants rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras.

• Varje tants rätt till privatliv ska respekteras. Vill hon spela basket med sina vänner istället för att vara barnvakt så har hon rätt till det.

• Varje tant har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för tanters hälsa ska avskaffas.

• Varje tant ska skyddas mot att bli utnyttjad av barn och barnbarn.

• En stat blir bunden av tantkonventionen genom att ratificera den.